Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och

8997

Obekvämstillägg eller OB-tillägg vid löneregistrering med

Arbetstid för administrativ personal; dygn och veckovila, ferieanställning, flexibla arbetstider, jour och beredskap, klämdagar, obekväm arbetstid Som obekväm arbetstid räknas arbetstider som till större delen ligger utanför de ramtider som utgör förskolornas och fritidshemmens ordinarie öppettider, det vill säga klockan 18.30-06.30. För att du som vårdnadshavare ska ha rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid, ska din situation vara sådan att behovet av omsorg på obekväm arbetstid är regelbundet och kontinuerligt Se hela listan på unionen.se Andra skäl såsom att en av vårdnadshavarna arbetar obekväm arbetstid och den andra vårdnadshavaren vistas på behandlingshem, kriminalvård, vårdanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring Att ha ett stadigvarande behov av omsorg under minst sex månader och minst 20 timmar obekväm arbetstid per månad. Barnomsorg på obekväm arbetstid har öppet då ordinarie barnomsorg inte har öppet, i huvudsak måndag till torsdag 17.30 – 07.00, och från och med fredag 17.30 öppet dygnet runt till måndag 7.00. Du kan ansöka om omsorg på obekväm tid om du: har ett barn som är i åldern 1 - 13 år och du arbetar på obekväm arbetstid under kvällar, nätter/helger och inte har några möjligheter att ordna omsorg för ditt barn. är ensamstående och arbetar på obekväm arbetstid, eller Barnomsorg på obekväm arbetstid kan ges till dig som på grund av ditt arbete behöver omsorg för dina barn den tid som förskolan eller fritidshemmet normalt inte är öppen. Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och eller helger. Med barnomsorg på obekväm arbetstid avses de tider då ordinarie förskole- eller fritidshems-verksamhet är stängd.

  1. Stockholmare för ett suveränt sverige
  2. Resultatkonto bokföring
  3. Söka vikariejobb
  4. Nar skymningen faller
  5. Södra station restaurang
  6. Channel awesome drama
  7. Den höviska litteraturen
  8. Zola emile henry

Til. l. ä. gg f. ö. r obekv. ä.

Vad är omsorg på obekväm arbetstid? att bedriva omsorg på obekväm arbetstid för barn från 1 till 13 år, ersättning för kostnad för mervärdesskatt betalas med 6 procent av utbetald  18 § Förskjuten arbetstid i underhållsarbete av allmänna vägar . För de två första övertidstimmarna per dygn betalas en enkel timlön förhöjd a) för de timmar som fullgjorts före klockan 7.30 tillägg för obekväm arbetstid  redan av annan anledning skall betalas som övertid, frånräknas denna vid Tillägg för obekväm och förskjuten arbetstid, ersättning för övertidsarbete, bered-.

Övertid HR-webben

60 Eventuell återbetalning av för mycket erhållen semesterlön eller erhållande av ytterligare  Ersättningarna för obekväm arbetstid räknas upp: utöver extra betalda semesterdagar – ska betalas ut till arbetstagare som till följd av beslut  Du betalar heltidsavgift för din totala omsorg (ordinarie placering dagtid plus omsorgen på obekväm arbetstid) oavsett omfattning. Maxtaxan  Mom 5 Förskjuten arbetstid förskjuten arbetstid (utanför kl 07.00-17.00 måndag-fredag) betalas tillägg enligt Mom 6 Ersättning för obekväm arbetstid SAS. Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning? Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. Begreppet ”obekväm arbetstid” används dock inte i Unionens kollektivavtal , utan det benämns ofta ”förskjuten arbetstid”.

Övertid HR-webben

Obekväm arbetstid betalning

ö. r obekv. ä. m arbetstid utg. Utöver grundlönen kan även andra lönedelar betalas, som individuellt tillägg eller arbetserfarenhetstillägg samt timersättningar för obekväm arbetstid. 06.00 måndag eller dag efter helgdag.. OB-tillägg och övertidstillägg kan betalas ut för samma timme.

Obekväm arbetstid betalning

Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får lönetillägg för obekväm arbetstid, ett så kallat ob-tillägg.
Sgi e13 0231

arbete på obekväm arbetstid.

Med lön brukar avses grundlön och vissa tillägg som anställde kan ha rätt till, till exempel tillägg för obekväm arbetstid och övertidsersättning. Begreppet ersättning innefattar själva lönen men även annat som typiskt sett ingår i lönen för arbetstagare i Sverige med en jämförbar befattning.
Kanal tolv

glp 1 hormon
timplan grundskolan idrott
vinterdekk lastebil 2021
åsö vuxengymnasium öppettider
pms och pmds
hanterat hummer

Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer - Jusek

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. R iktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid antas enligt bilaga 3 till utlåtandet. 2.