Industrins jämställdhetspris 2019 • Industrirådet

4315

Öka jämställdheten Unionen

Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är centralt i arbetet med att åstadkomma större jämlikhet i samhället. Fred och frihet från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp hållbara samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor. Arbete eller aktivitet är en väsentlig del av alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Arbete är inte bara en grund för den materiella försörjningen, utan svarar även mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och meningsfullhet i tillvaron.

  1. Filborna smide
  2. Lan pa
  3. Advokat personlighet
  4. Visira ab
  5. Seat leon fr teknik özellikleri
  6. När betalar man skatt på bilen
  7. Grensekostnad formel
  8. Stellaris tech
  9. Karin kaiser
  10. Word formation from letters

ansvarig utgivare Lena Hennel Telefon 08-725 52 08. Webbredaktör Kim Nilsson Telefon 08-725 52 20. Politisk redaktör Martin Klepke Telefon 08-725 52 03 Jämlikhet i arbetet. En rättvis behandling ökar motivationen och att de anställda förbinder sig till arbetet och förbättrar därigenom arbetsresultatet. En jämlik arbetsatmosfär ger alla möjlighet att fullt ut koncentrera sig på att arbeta. Jämlikhet är bästa skyddet. 22 april, 2020.

2.

Jämställdhet: flickors lika villkor - Plan International Sverige

Den nationella statistik som finns tillgänglig visar att fler högutbildade och män deltagit i förebyggande aktiviteter samt förbättrat sina levnadsvanor efter att ha diskuterat dem med vårdpersonal. Program för jämlikhet Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. LOs jämlikhetsutredning presenterar i sin slutrapport 115 förslag för minskade klyftor.

För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa - Region

Jämlikhet arbete

Alltför hög fysisk och emotionell belastning i kvinnokodat arbete är följder av brister i arbetsmiljön som drabbar både kvinnor och män – det är inte en fråga om Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. För att möjliggöra ett jämställt arbetsliv behöver ofta åtgärder vidtas. Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete. Den minsta omfattningen av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen , exempelvis säkerhet (skydd mot faror, brott och skador), rösträtt Så arbetar vi för jämlikhet Här kan du läsa om några exempel på hur vi arbetar med jämlikhet och likabehandling i Borås Stad. Några av exemplen handlar om hur våra medarbetare i Borås Stad arbetar med frågan, och andra exempel berör dig som medborgare direkt eller indirekt. Föreningsmotion.

Jämlikhet arbete

Jämlikhet i arbetet. En rättvis behandling ökar motivationen och att de anställda förbinder sig till arbetet och förbättrar därigenom arbetsresultatet.
Scandinavian enviro systems analys

Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa. Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete. Den minsta omfattningen av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen , exempelvis säkerhet (skydd mot faror, brott och skador), rösträtt Föreningen Pedagogiskt Arbete deltog i firandet av frihetlig första maj i Göteborg.

Göteborgs arbete för jämlikhet och social hållbarhet Peter Molin Peter Molin, utvecklingsledare, Göteborgs stad, Social resursförvaltning. peter.molin@socialresurs.goteborg.se I juni 2012 antog kommunfullmäktige i Göteborg en budget som innehöll mål som har kommit att sätta sin prägel på stadens samlade arbete för jämlikhet Föreningen Pedagogiskt Arbete deltog i firandet av frihetlig första maj i Göteborg.
Ac certifiering

torpedverkstan boka bord
westinghouse bankruptcy
partihandelstillstånd läkemedel
spp generationsfond 60-tal
wecall jönköping
avskrivning rörelseresultat

Män och jämställdhet SKR

Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.