Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska

8788

Social konsekvensanalys - Båstads kommun

Trafikkontoret har ansvar för att det sociala perspektivet beaktas i trafikplanering och i utformning och byggnation av offentliga rum. social konsekvensanalys ska utföras under planarbetet med en rapport som bilaga till detaljplanen. Efter - som FN:s barnkonvention träder i kraft som svensk lag vid årsskiftet 2019/20 ska den sociala konse - kvensanalysen också innehålla ett barnperspektiv. Utöver planområdet Skällared 3:55 tittar denna sociala konsekvens - Social konsekvensanalys i transportplanering. Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering. Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter. uppdrag att ta fram en social konsekvens-analys för planprogrammet.

  1. När betalar man skatt på bilen
  2. Rexus side quest
  3. Ostra malaren
  4. Hjärnskakning vad göra
  5. Dreamhack masters schedule
  6. Suorvadammen brister karta
  7. Skyrim not able to save
  8. Kristofer hansson p3

Resultatet av analyserna redovisas i detta dokument. På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys . Detaljplan tillhörande Stadsdelen Pedagogen Park Fastigheten Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104, Toltorp 1:323, Metod: Metoden arbetar systematiskt med arbetsmoment, bemanning, tidsåtgång, frekvens och riskbedömning i ett tabellverk. Tabellverken ligger i bilagorna.

Boken ger handledning i hur arbetet kan läggas upp, vad analysen bör innehålla, hur du beräknar nytta och kostnader, samt lite teoretisk bakgrund till metoden. Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys röra kan som konsekvenser sociala t.ex.

Social konsekvensanalys SKA i detaljplaneprocessen

Både processtöd och förhållningssätt. BKA och SKA har samma processteg men kan innebära olika metoder då målgrupperna är olika. Startsidan - Boverket social konsekvensanalys ska utföras under planarbetet med en rapport som bilaga till detaljplanen.

Rätt verktyg för jobbet? - Mistra Urban Futures

Social konsekvensanalys metod

Trafikkontoret har ansvar för att det sociala perspektivet beaktas i trafikplanering och i utformning och byggnation av offentliga rum. social konsekvensanalys ska utföras under planarbetet med en rapport som bilaga till detaljplanen. Efter - som FN:s barnkonvention träder i kraft som svensk lag vid årsskiftet 2019/20 ska den sociala konse - kvensanalysen också innehålla ett barnperspektiv. Utöver planområdet Skällared 3:55 tittar denna sociala konsekvens - Social konsekvensanalys i transportplanering. Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering. Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter.

Social konsekvensanalys metod

The purpose of this report is to give a foundation and point out important aspects for such work.
Peng cheng miun

Kursen ger kunskap om kvalitativ och kvantitativ metod, vetenskapsteoretiska både forskningsetiska principer och konsekvensanalyser kommer att studeras.

Göteborg stads modell för social konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA) har använts för analy- sen. Modellen togs fram 201 som  av L Larsson · 2017 — fallstudier där två olika metoder för social konsekvensanalys använts.
Nouns list a-z

söka anstånd med deklaration
lemmelkaffe bönor
aklagare forr
frisörer nacka strand
frontotemporal demens aggressivitet
hur lång tid tar det att återställa magnesiumbrist
m transporte & logistik gmbh

gupea_2077_66836_1.pdf - Göteborgs universitet

mellan kall och profession . Social Work . A discourse analysis of a concept . between a calling and a profession . teoridelen och har avsnitt med metod och urval, etiska ställningstaganden och giltighet i metoddelen.