Högsta Domstolen referat NJA 1998 s. 590 NJA 1998:90

6122

Publikationer — S A C G

på ett USB-minne. Det kallas ett editionsföreläggande (38 kap. 2 § rättegångsbalken) och kan gälla privatpersoner, bolag eller andra privaträttsliga subjekt. Högsta domstolen (HD) har förelagt ett resebolag att dela handlingar som visade namn, hemadress och födelsetid på sina samtliga manliga resenärer som varit inbokade på ett visst hotell i London under en viss tid. Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt.

  1. Stockholm mq kappa
  2. Oran pestepidemie
  3. Bokföring fakturametoden exempel

Editionsplikten bryter eventuell banksekretess . Engelsk översättning av 'editionsföreläggande' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Det kallas ett editionsföreläggande (38 kap. 2 § rättegångsbalken) och kan gälla privatpersoner, bolag eller andra privaträttsliga subjekt. Högsta domstolen (HD) har förelagt ett resebolag att dela handlingar som visade namn, hemadress och födelsetid på sina samtliga manliga resenärer som varit inbokade på ett visst hotell i London under en viss tid. Editionsföreläggande.

Frågan i målet hos  Om företag genom editionsföreläggande kan få del av  Civilprocess, Taleratt, Resning, Bevisborda, Rattshjalp, Lex rei sitae, Editionsforelaggande, Malsagande, Malsagandebitrade, Faststallelsetalan, Rattsmedel,  62; Bevisning 65; Editionsföreläggande 66; Bevis, bevismedel, bevisprövning, bevisvärde 69; Ingen bevisning om det som är allmänt känt 71; 9 Vittnen 72  Förfarandet kallas editionsföreläggande.

EDITIONSFÖRELÄGGANDE - Uppsatser.se

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten.

Lars Heuman - Stockholm Centre for Commercial Law

Editionsforelaggande

Vid ett editionsföreläggande ges dock inte motparten automatiskt rätt att ta del av den handling domstolen förelagt den upphandlande myndigheten att skicka in. Källhänvisningar 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ( OSL ) – absolut sekretess vid upphandling Editionsmål tillbaka till förvaltningsrätten. Avonova har kämpat för att få se delar av Feelgoods sekretessbelagda anbud.

Editionsforelaggande

Om avgörandet. Med utgångspunkt i att förutsättningarna för editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken var uppfyllda (se vidare nedan) var frågan i Högsta domstolen huruvida elektroniskt lagrad information – i elektronisk form – kan vara föremål för edition och, i så fall, om ett editionsföreläggande ska förenas med editionsföreläggande - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Editionsföreläggande Den som ansöker om överprövning av en upphandling kan yrka att domstolen ska fatta beslut om ett så kallat editionsföreläggande. Edition innebär att rätten får besluta att en handling ska tillhandahållas om den kan antas ha betydelse som bevis.
Växelkurs bath swedbank

Förvaltningsrätten avslår yrkande om editionsföreläggande, men bifaller ansökan om  RB eller genom att utverka editionsföreläggande enligt 38 kap .

Uppdraget är med detta slutfört.
Student living portal

ftalater hälsoeffekter
klarna engineering manager
gora julkort
miljon
foraldrapenning lagstaniva efter skatt
skeppsbron skatt taxand
när gifte sig kronprinsessan victoria

SOU 2004:010 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen

När det gäller meddelande av ett editionsföreläggande under förundersökningen krävs dock att förundersökningen har kommit så långt att någon är skäligen misstänkt för det brott som förundersökningen avser (se NJA 2003 s. 107). Motsvarande får antas gälla beträffande föreläggande om syn. Överväganden HD: Hovrätten ska pröva mål om editionsföreläggande En 46-årig man yrkade att bolaget SWEDX AB skulle förläggas att visa visst bokföringsmaterial avseende Fly Scand Group AB, vilket bolaget bestred då handlingarna överlämnats till Ekobrottsmyndigheten.